Thời gian gửi đi nước ngoài có lâu không?

Thời gian gửi hàng đi nước ngoài là bao lâu?

– Tùy theo nước  cần chuyển đến, theo dịch vụ nhanh hay tiết kiệm, theo mặt hàng ( hàng thông thường hay hàng khó )mà gửi đi nước ngoài có thời gian khác nhau. Nhưng thông thường

+ Gửi đi Châu á : 1 – 3 ngày nếu gửi dịch vụ nhanh , 3 – 5 ngày nếu gửi dịch vụ tiết kiệm

+ Gửi đi Châu Âu , Châu Mỹ : 2 -3 ngày nếu gửi dịch vụ nhanh , 3 đế 5 ngày nếu gửi dịch vụ tiết kiệm

+ Các châu còn lại : 3 – 5 ngày